Een inleiding voor je proefschrift schrijven, zo doe je dat!

Een introductie schrijven voor je proefschrift

De inleiding van jouw proefschrift is een belangrijk stukje tekst. Hierin introduceer je namelijk jouw onderwerp en wek je interesse bij de lezer op. Naast een introductie van het onderwerp beschrijf je hier ook de aanleiding, doelstelling, probleemstelling en de onderzoeksopzet.

De inleiding van jouw wetenschappelijk onderzoek is daarnaast bedoeld om het onderzoek aan te kondigen zodat de lezer weet wat deze van het proefschrift moet verwachten. In dit blog leggen wij uit wat er precies in een inleiding hoort en geven we je enkele tips voor het schrijven ervan.

Aanleiding

Het eerste wat je in de inleiding van jouw proefschrift beschrijft is de aanleiding van het onderzoek. Dit is een korte beschrijving van datgene wat je heeft geïnspireerd om onderzoek te doen naar jouw onderwerp. Het doel van de aanleiding is om de aandacht van de lezer te trekken. Je kunt een aanleiding op verschillende manieren beschrijven:

  1. Een recente gebeurtenis dat in de media is verschenen.
  2. Jouw eigen ervaring of interesse wat geleid heeft tot de probleemstelling.

Zorg ervoor dat de aanleiding prikkelend is geschreven. Op deze manier spoor je de lezer aan om de rest van jouw proefschrift te lezen.

Afbakenen van het onderwerp

Het afbakenen van het onderwerp is een belangrijk onderdeel van de inleiding in jouw wetenschappelijk onderzoek. De valkuil van veel promovendi is dat ze te veel willen onderzoeken. Dit is te voorkomen door het onderwerp af te bakenen op: tijdsperiode, demografie van de doelgroep, thema’s of aspecten van het onderwerp en op geografisch gebied.

Door het afbakenen van jouw onderwerp kun je ook meer de diepte in gaan met het onderzoek. Durf dus keuzes te maken en maak ook aan jouw lezer duidelijk wat je wel en juist niet gaat onderzoeken.

Wetenschappelijke en praktische relevantie

Een proefschrift betreft een wetenschappelijk onderzoek. Het is dus belangrijk om in de inleiding de wetenschappelijke relevantie ervan aan te geven. Dit doe je met behulp van argumenten. Zo kan het zijn dat jouw proefschrift bijvoorbeeld:

  • Een nieuw perspectief biedt op het onderwerp.
  • Een theoretisch probleem helpt op te lossen.
  • Helpt om een gat in de literatuur op te vullen.
  • Of bijdraagt aan de bestaande literatuur.

Daarnaast leg je ook de praktische relevantie van jouw onderzoek uit. Dit is het praktische nut voor bijvoorbeeld de gehele bedrijfstak. Je beantwoordt in feite de vraag: “Wat levert het onderzoek op voor de bedrijfstak?”.

Probleemstelling

De probleemstelling bestaat doorgaans uit de beschrijving van het probleem, de opgestelde doelstelling en jouw onderzoeksvragen. In plaats van onderzoeksvragen kun je ook gebruik maken van hypothesen.

Belangrijk is dat de probleemstelling, doelstelling en onderzoeksvragen logisch voortvloeien uit datgene wat je al besproken hebt in de inleiding van jouw onderzoek. De inleiding van jouw proefschrift is uiteindelijk één geheel.

Onderzoeksopzet

Na de beschrijving van de probleemstelling, doelstelling en de onderzoeksvragen wordt de onderzoeksopzet beschreven. Dit gaat om een korte samenvatting van het soort onderzoek wat je doet, hoe de data wordt verzameld en hoe deze wordt geanalyseerd. Je hoeft hier nog niet in details te treden, dat doe je later in jouw proefschrift in de methodologie.

Leeswijzer

De inleiding van jouw proefschrift eindig je met een leeswijzer. Hier geef je in enkele zinnen aan hoe de opbouw van het proefschrift eruitziet. Let erop dat je hier nog niet te veel op de inhoud zelf in gaat. Laat wel zien hoe elk hoofdstuk bijdraagt aan de eerder beschreven doelstelling.

Gebruik maximaal één paragraaf, en bij voorkeur enkele zinnen, om elk hoofdstuk aan te kondigen en kort te beschrijven. Zorg er daarnaast voor dat de leeswijzer niet te eentonig wordt. Dit kun je doen door te vermijden dat je steeds dezelfde woorden of zinsstructuur gebruikt.

3 tips voor het schrijven van een inleiding

Nu je weet wat er allemaal in de inleiding van jouw proefschrift hoort, is het goed om enkele zaken in het achterhoofd te houden tijdens het schrijven ervan. Hieronder geven wij je drie tips voor het schrijven van de inleiding van jouw wetenschappelijke onderzoek.

Schrijf de inleiding pas aan het einde

Wanneer je jouw proefschrift gaat schrijven betekent dit niet dat je dit chronologisch moet doen. Ondanks dat de inleiding één van de eerste onderdelen is van jouw proefschrift, is het juist slimmer deze pas aan het einde te schrijven. Hoe verder je namelijk in het onderzoek komt en jouw onderzoek beschrijft, hoe makkelijker het is om een goede inleiding te schrijven.

Tip: Lees na het afronden van jouw onderzoek de inleiding nog eens extra door om te checken of deze nog past bij de rest van jouw proefschrift. Zo zorg je ervoor dat deze een mooi geheel vormt.

De juiste werkwoordstijden gebruiken

Let op dat je de juiste werkwoordstijden gebruikt in de inleiding van jouw onderzoek. Bij de introductie van het onderwerp en wat je allemaal gaat bespreken gebruikt je de onvoltooid tegenwoordige tijd. De achtergrondinformatie die je geeft schrijf je in de onvoltooid verleden tijd. Door het gebruik van de juiste werkwoordstijden zorg je voor een logisch geheel en een kloppend verhaal.

Maak de inleiding niet te lang

Goed nieuws: er zijn geen harde eisen voor de lengte van de inleiding van jouw proefschrift. Wel raden wij aan het zo kort mogelijk te houden. Probeer niet in herhaling te vallen en beschrijf alleen wat écht van belang is.

Helemaal klaar met jouw proefschrift?

De inleiding van jouw proefschrift zal vaak één van de laatste dingen zijn die je afrondt in jouw proefschrift. Het beschrijft ten slotte in het kort jouw onderwerp. Ben jij al (bijna) klaar met jouw proefschrift?  Wij helpen je graag met het maken van een fantastische versie hiervan. Neem contact met ons op of stel je vragen op onze website aan Magnificus!

Team Proefschriften.nl

Is jouw proefschrift (bijna) klaar om te laten drukken?
Laat ons weten wat jouw wensen zijn!
Offerte aanvragen