Bronnen, referenties en verwijzingen… Zo zorg je voor een kloppend verhaal

Referentielijst opstellen

Iedereen die een proefschrift, afstudeerverslag of artikel voor eigen publicatie schrijft maakt gebruik van informatiebronnen en wetenschappelijke  literatuur. Dat mag uiteraard zolang je de herkomst van ideeën en teksten geschreven door anderen maar op de juiste manier in jouw referentielijst verwerkt. 

Zo’n referentielijst is verplicht en draagt bij aan de vindbaarheid (waar vind je de gebruikte informatie terug), controleerbaarheid (is de informatie goed verwerkt) en bescheidenheid (ere wie ere toekomt). Met een correcte referentielijst voorkom je –niet geheel onbelangrijk– dat je je schuldig maakt aan plagiaat. 
 
Een goed uitgeschreven referentielijst maakt jouw proefschrift uniform en herkenbaar. Wereldwijd worden er een aantal verschillende stijlen gebruikt zoals: APA-, Chicago- en Harvardstijl. 

Keuzes maken

Een volledige en correcte referentielijst schrijven vraagt om concentratie en nauwkeurigheid. Dus ons advies is: verdiep je voor je hieraan begint in de stijlen en bepaal welke voor jouw proefschrift het beste van toepassing zal zijn. 

APA-stijl

Dit is een veel gebruikte stijl bij natuurkundige en sociale wetenschap. Via onderstaande link open je een document waarin APA-richtlijnen worden uitgelegd: 

APA-stijl richtlijnen en meer.

Chicago-stijl

Voor economische wetenschappen wordt veel gebruik gemaakt van de ‘Chicago-stijl’ vanwege de veel voorkomende voetnoten. De Chicago-stijl kent hierbij twee versies: Chicago A en Chicago B. 

Chicago A is een notensysteem waarbij de volledige gegevens van een bron in de voet- of eindnoten wordt genoteerd. Aan het einde van een tekst staat vervolgens een bibliografie. 
 
Chicago B is een auteur-datumsysteem waar in de tekst de achternaam van de auteur wordt genoteerd samen met het publicatiejaar. 

Via onderstaande link open je een document waarin Chicago-stijl richtlijnen worden uitgelegd:

Chicago-stijl richtlijnen en meer.

Harvard-stijl

De ‘Harvard-stijl’ is zeer geschikt als auteur-datumsysteem dat veelal wordt gebruikt bij proefschriften die gaan over economische wetenschappen.  

Via onderstaande link open je een document waarin Harvard-stijl en richtlijnen worden uitgelegd: 
 
Harvard-stijl richtlijnen en meer.

Tip: maak gebruik van een gratis plagiaatscan zoals bijvoorbeeld Scribbr!

We wensen jou heel veel succes, mocht je nog vragen hebben? Stel ze gerust op onze website aan Magnificus! 

Team Proefschriften.nl