Welke onderzoeksmethoden zijn er?

Wanneer je besluit te promoveren ga je wetenschappelijk onderzoek doen. Dit onderzoek presenteer je vervolgens in een proefschrift. Een belangrijk onderdeel hiervan is de verantwoording van jouw onderzoek. Hierin beschrijf je op welke manier je gegevens hebt verzameld om antwoord te geven op jouw onderzoeksvraag. In andere woorden: de gebruikte onderzoeksmethoden.

Voordat je aan jouw onderzoek begint is het verstandig om te beslissen welke wetenschappelijke onderzoeksmethoden je toe wilt gaan passen. Hierdoor kan jij ze makkelijker beschrijven en verantwoorden in jouw proefschrift. Maar welke onderzoeksmethoden zijn er? Dat zijn er best veel waardoor het lastig is om te beslissen welke het beste is voor jouw onderzoek. In dit blog vertellen wij enkele verschillende methoden van onderzoek die jij kan gebruiken.

Een goede onderzoeksmethode is belangrijk

De manier van onderzoek doen en dit onderzoek beschrijven hangt af van jouw vakgebied en discipline. Over het algemeen wordt de vorm van jouw onderzoeksopzet bepaald door jouw onderzoeksdoel, de data die je wilt gaan verzamelen en analyseren, de setting en de steekproefmethoden van jouw onderzoek.

De juiste onderzoeksmethoden kunnen vervolgens bepaald worden op basis van jouw keuzes. Een goede onderzoeksmethode is belangrijk omdat je valide en betrouwbare resultaten wilt verkrijgen. Door deze verschillende methoden gedetailleerd en transparant te beschrijven kunnen andere onderzoekers jouw stappen volgen om de validiteit en betrouwbaarheid te onderzoeken. Als zij namelijk dezelfde methoden van onderzoek gebruiken moeten er zo goed als dezelfde resultaten uit komen.

Welke onderzoeksmethoden zijn er?

Je weet nu waarom onderzoeksmethoden zo belangrijk zijn en hoe je de juiste voor jouw onderzoek kan kiezen. Maar, uit welke methoden van onderzoek kun je kiezen? Wij bespreken hieronder enkele methoden die jij kan gebruiken tijdens je onderzoek en in jouw proefschrift. 

Deskresearch

Deskresearch is het gebruik van secundaire gegevens welke al door anderen verzameld zijn. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens van het CBS. Deze onderzoeksmethode wordt vaak gebruikt om een beeld te vormen van het probleem en de elementen die je kunt toetsen. Bij de probleemstelling worden namelijk vaak bronnen geraadpleegd om het probleem vanuit een externe context te kunnen onderbouwen. Belangrijk bij deskresearch is dat je de herkomst van de gebruikte secundaire gegevens verwerkt in een referentielijst. Deze is verplicht en hiermee voorkom je dat je je schuldig maakt aan plagiaat.

Kwalitatief onderzoek

Wanneer je hoe- of waarom-vragen wil beantwoorden in je onderzoek is het een goede keuze om kwalitatief onderzoek te doen. Bij deze onderzoeksmethode meet je variabelen en ga je meer interpretatief te werk. Zo kun je bijvoorbeeld testen hoe mensen op een bepaald product reageren en kun je doorvragen op de antwoorden die je krijgt. Voorbeelden van kwalitatief onderzoek zijn: groepsdiscussies, interviews en panelonderzoek.

Kwantitatief onderzoek

Wil je een idee of stelling toetsen bij een groot publiek? Dan kun je ervoor kiezen om kwantitatief onderzoek te doen. Bij deze methode van onderzoek krijg je met cijfers inzichten over mensen. De resultaten zijn dus in hoeveelheden uitgedrukt. Dit type onderzoek is goed te gebruiken om patronen en gemiddelden te vinden en om voorspellingen te doen.

Surveyonderzoek

Met deze onderzoeksmethode probeer je inzicht te krijgen in economische, sociologische of psychologische variabelen binnen je doelgroep. Vaak gebruik je hiervoor een enquête. Bij deze methode van onderzoek gebruik je vaak een kleine groep respondenten die de populatie vertegenwoordigt.

Observatieonderzoek

Deze wetenschappelijke onderzoeksmethode is het verzamelen van gegevens door feitelijk gedrag te observeren. Dit bestaat uit kijken, luisteren en beoordelen. Observatieonderzoek kan antwoord geven op een hoe- of waarom-vraag. Daarnaast kan er een onderwerp worden onderzocht waar nog weinig over bekend is. Deze methode van onderzoek is dus zeer geschikt voor een promotietraject.

Experimenteel onderzoek

Wanneer je causaliteit vast wil stellen is experimenteel onderzoek een goede onderzoeksmethode. Hierbij manipuleer je een onafhankelijke variabele, waarna je het effect van die manipulatie bekijkt. Er kan onderzocht worden of de gemanipuleerde onafhankelijke variabele een verschil in de gemeten afhankelijke variabele teweegbrengt.

Laboratoriumonderzoek

Laboratoriumonderzoek is een onderzoeksmethode waarbij je als onderzoeker zelf een onderzoekssituatie creëert. Deze situatie kan een laboratorium zijn maar ook een andere kunstmatige setting. Je moet zoveel mogelijk externe factoren proberen uit te sluiten zodat deze je onderzoeksresultaten niet beïnvloeden.

Fundamenteel onderzoek

Bij deze wetenschappelijke onderzoeksmethode richt je je vooral op het verwerven van kennis en niet op het toepassen van die kennis in de praktijk. Fundamenteel onderzoek is eigenlijk het tegenovergestelde van toegepast onderzoek waarbij je juist aanbevelingen doet voor de praktijk. Echter is de scheiding meestal niet zo strikt omdat fundamenteel onderzoek vaak resulteert in praktische toepassingen.

Toetsend onderzoek

Deze methode van onderzoek kun je alleen doen als je beschikt over een theorie. Daarnaast heb je voldoende kennis nodig om voorspellingen te doen. Bij toetsend onderzoek ontstaat namelijk een hypothese op basis van theorie. Deze wordt vervolgens getoetst met onderzoek. Zo kan je de hypothese bevestigen of verwerpen.

Kies de juiste onderzoeksmethode voor jouw proefschrift

De juiste methode van onderzoek is fundamenteel voor jouw promotietraject. Hiermee weet je namelijk precies hoe je onderzoek gaat doen. Daarnaast zorgt het ervoor dat jouw onderzoek betrouwbaar en valide is. Wij hopen dat je een goede keuze kunt maken uit de verschillende onderzoeksmethoden. We wensen jou heel veel succes, heb je nog vragen? Stel ze gerust op onze website aan Magnificus!

Team Proefschriften.nl

Is jouw proefschrift (bijna) klaar om te laten drukken? Laat ons weten wat jouw wensen zijn!

Offerte aanvragen