Welke onderdelen moet mijn proefschrift bevatten?

Het einde van jouw promotietraject is na jaren eindelijk in zicht en jouw onderzoek is (bijna) afgerond. Maar nu komt de volgende, uitdagende en afrondende stap in het traject: het schrijven van jouw proefschrift. Hierin presenteer je jouw promotieonderzoek en de resultaten.

Wanneer jouw proefschrift een positieve beoordeling heeft krijg je de doctorstitel toegewezen. Het is daarom belangrijk dat deze goed in elkaar zit. Tijdens het schrijven van jouw proefschrift is het handig om een vaste basisstructuur te hebben. Maar welke basisstructuur is het beste om aan te houden? En welke onderdelen moet jouw proefschrift bevatten? In dit blog vertellen wij je de belangrijkste onderdelen.

Het voorwoord

Het eerste onderdeel van het proefschrift is het voorwoord. Dit is een korte introductie van het onderwerp en waarom je voor dit specifieke onderwerp hebt gekozen. Hier ga je niet inhoudelijk in op het onderwerp zelf, dat komt in de inleiding. In het voorwoord vertel je vooral over je persoonlijke ervaring en waar jouw onderzoek over gaat. Als het goed is, is dit een onderzoek waar je zelf enthousiast over bent. Laat vooral dit enthousiasme terugkomen en laat zien dat het een interessant onderwerp is.

Daarnaast heb je waarschijnlijk iets nieuws ontdekt tijdens jouw onderzoek. Laat alvast een tipje van de sluier zien aan lezers om ze nieuwsgierig te maken. Belangrijk is wel om het kort maar krachtig te houden. Je wilt immers dat lezers verder lezen.

De inleiding

Na het voorwoord komt vaak de inhoudsopgave van jouw proefschrift en daarna de inleiding. De inleiding is anders dan het voorwoord. Waar je in het voorwoord vooral vertelt over jouw eigen ervaringen en waarom je hebt gekozen voor het onderwerp, geef je in de inleiding aan waar de inhoud over gaat. Zoals de naam al doet vermoeden is het bedoeld om de lezer in te leiden in het onderwerp.

Je vertelt hier de probleemstelling, de opgestelde deelvragen en in welk hoofdstuk je deze gaat beantwoorden. Belangrijk is dat je het in de inleiding nog niet over de resultaten gaat hebben. Maak je lezer daarentegen nieuwsgierig naar de resultaten.

Tip: Schrijf de inleiding als laatste en pas als de rest van jouw proefschrift helemaal geschreven is.

Hoofdstukken met deelvragen

Na het voorwoord, de inhoudsopgave en de inleiding is het volgende onderdeel in het proefschrift de hoofdstukken zelf. Hoeveel dit er zijn en de invulling ervan ligt geheel aan jou. In de hoofdstukken leg je jouw gehele onderzoek uit en geef je antwoord op de deelvragen en uiteindelijk de hoofdvraag. Belangrijk is dat de hoofdstukken samen een concreet geheel vormen. Daarnaast moeten ze ook afzonderlijk van elkaar te begrijpen zijn.

De hoofdstukken sluit je af met een literatuurlijst. Dit is een duidelijke bronvermelding van alle nationale en internationale stukken die je hebt geraadpleegd. Zorg ervoor dat deze kloppend is en een vaste stijl volgt.

Het dankwoord

Het laatste deel van de opbouw van een proefschrift is het schrijven van jouw dankwoord. Deze moet aansluiten bij het onderzoek en respect betuigen aan alle betrokkenen die hebben geholpen. Belangrijk is dat je niet overdrijft maar jouw dankwoord concreet en reëel houdt. Het moet echt overkomen en met extra aandacht geschreven worden. Uit ervaring weten wij namelijk dat dit een van de best gelezen stukken van een proefschrift is.

Overige niet te vergeten onderdelen van het proefschrift

We hebben de belangrijkste onderdelen van het proefschrift voor je beschreven. Maar hiermee ben je er nog niet. Er zijn nog een aantal andere onderdelen die belangrijk en niet te vergeten zijn. Denk er daarom aan dat de volgende zaken ook in jouw proefschrift aanwezig zijn:

  • De colofon (met ISBN-nummer)
  • De titelpagina van de universiteit
  • Figuren & tabellen die belangrijke resultaten laten zien
  • De referenties
  • Een samenvatting in het Engels en Nederlands
  • Een lijst van publicaties van artikelen die je zelf hebt geschreven.
  • Eventuele Bijlagen

Als laatste is het goed om ook de omslag van het proefschrift niet te vergeten. Denk bijvoorbeeld aan een afbeelding voor op de omslag en aan tekst voor de voorkant, de rug en eventueel de achterkant.

Laat jouw proefschrift door ons opmaken!

Wanneer jouw proefschrift alle belangrijke onderdelen bevat is de laatste stap om hem perfect op te maken en hem te laten drukken. Wij helpen je graag met het maken van een fantastische versie van jouw proefschrift. Neem contact met ons op of stel je vragen op onze website aan Magnificus!

Team Proefschriften.nl

Bevat jouw proefschrift alle onderdelen en ben je klaar om het te laten drukken?
Laat ons weten wat jouw wensen zijn!
Offerte aanvragen